امنیت در پرداخت ها
همانگونه که از کلیت موضوع برمیاید، مهم ترین رکن در پرداخت های ارزی از طریق شرکت های فعال در این حیطه، بحث اطمینان از فعالیت شرکت می باشد. مجموعه دانش پژوهان جوان ضمن استقرار در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان، شرکتی دانش بنیان بوده

 


 

مدت زمان پرداخت ها
با توجه به محدودیت زمانی موجود در اغلب پرداخت های ارزی، مجموعه دانش پژوهان جوان خود را ملزم به انجام تمامی امور مربوط به پرداخت در کمترین زمان ممکنه می داند. با توجه به نوع پرداخت، 3 ساعت (غالبا پرداخت های آنلاین) الی 3 روز کاری

 


 

کارمزد پرداخت ها
در کنار امنیت و سرعت در انجام امور مربوط به پرداخت ها، موضوع کارمزد نیز برای متقاضیان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. اخذ حداقل کارمزد (ضمن رعایت موارد امنیتی کار) از ویژگی های بارز دانش پژوهان جوان می باشد. بایستی توجه نمود


 

پشتیبانی 24 ساعته پرداخت ها
در زمان انجام پرداخت های ارزی، متقاضی قادر می باشد به راحتی از طریق ایمیل و یا شماره مستقیم شرکت از آخرین وضعیت پرداخت مطلع گردد. علاوه بر این، شماره تماس همراه کارشناس شرکت نیز جهت مکالمه در ساعات غیر اداری در اختیار متقاضی قرار می گیرد

ضمانت پرداخت ها
شرکت دانش پژوهان جوان تضمین پرداخت های متقاضی را بر عهده دارد. در صورتی که تمامی اطلاعات ارسالی از سوی متقاضی صحیح بوده باشد، شرکت موظف است سند تایید پرداختی که موید انجام کامل مراحل پرداخت می باشد را به متقاضی ارائه نماید


 

انجام بی واسطه پرداخت ها
انجام مستقیم پرداخت ها از طریق نماینده قانونی شرکت در خارج از کشور، ضمن کاهش کارمزد مربوطه موجب افزایش قابل توجه امنیت پرداخت ها نیز میگردد. چنانچه پرداخت از طریق واسطه صورت پذیرد، پیگیری امور احتمالی آتی آن نیز تقریبا غیر ممکن می گردد

 

Real Time Analytics