تعداد مشتریان
15435
تعداد پرداختها
52747
مقدار ارز وارد شده
8503973 $
میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها
8 دقیقه


شمـاره حـسابهای شرکـت :

شماره حساب های بانک ملت
حساب ها به نام مهدی مختاری فرد می باشند

۱
شماره حساب : 5634574836

۲
شماره کارت: 6104337845457454

۳
شماره شبا : IR430120010000005634574836

شماره حساب های بانک پارسیان
حساب ها به نام مهدی مختاری فرد می باشند

۱
شماره حساب : 80000766702005

۲
شماره کارت : 6221061059116741

۳
شماره شبا : IR820540104180000766702005

Real Time Analytics