پرداخت هزینه سوئیس فی sevis fee

 

ثبت سفارش

پرداخت هزینه سوئیس فی sevis fee


پرداخت هزینه سوئیس فی   Sevis Fee

SEVIS مخفف (Student and Exchange Visitor Information System)   به معنای سیستم اطلاعات بازدید کننده تبادلی و دانشجو است.سازمان امنیت ملی متحده برای حفظ و نگهداری اطلاعات برخی از دانشجویان (دانشجویانی که دارای ویزای نوع M.F.J) از سیستم SEVIS استفاده می کند.

متقاضیانی که خواهان ویزای نوع F,M ویا J هستند،میبایست هزینه ی SEVIS Fee بپردازند(این هزینه برای انواع ویزاهای دیگر ضرورتی ندارد.).افرادی که برای مصاحبه به سفارت آمریکا مراجعه می کنند باید رسید پرداختی را که حداقل چهار روز پیش از حضور در سفارت به منظور هزینه SEVIS Fee پرداخت نموده است را برای ارائه به سفارت با خود به همراه داشته باشد.هزینه SEVIS Feeبرای متقاضیان ویزای نوع F,M،200 دلار و برای متقاضیانی که بدنبال ویزای فرصت مطالعاتی یا همان نوع J هستند 120 دلار آمریکا می باشد که برای پرداخت سریع این هزینه میتوانید به سایت پاوردیتا مراجعه کنید . در ضمن این هزینه غیر قابل انتقال به شخص دیگر و برگشت ناپذیر (Non-Refundable) می باشد .

SEVIS Feeبه نام یک نفر ثبت می شود در صورتی که وی دانشگاه خود را در آمریکا تغییر دهد،قابل انتقال است. .این هزینه جدا از 160 دلاری است که متقاضی برای مصاحبه می پردازد.

از زمان پرداخت SEVIS Fee  به مدت یک سال اعتبار دارد.

Real Time Analytics