معرفی ژورنال IJAREG و پرداخت هزینه چاپ مقاله در ژورنال

 

ثبت سفارش

معرفی ژورنال IJAREG و پرداخت هزینه چاپ مقاله در ژورنال


ISSN: 2313-769X
WebSite: http://hrmars.com/index.php/
Impact Factor: NA

ژورنال بین المللی تحقیقات علمی در محیط زیست و جغرافیا International Journal of Academic Research in Environment and Geography

ژورنال IJAREG به صورت دسترسی آزاد و به بررسی مقالات و انتشار آنها توسط نشریه HRMARS می پردازد.

ژورنال IJAREG تحقیقات اصلی معناداری در زمینه های مختلف فیزیکی ،جغرافیا ، جغرافیای انسانی ،جفرانیای اقتصادی منتشر نموده است.این مجله بین المللی در ژانویه هر سال منتشر می شود.

موضوعات تحت پوشش ژورنال IJAREG :

جغرافیای طبیعی :

ژئومورفولوژی ، هواشناسی و اقلیم شناسی ،هیدرولوژی و اقیانوس شناسی ،جغرافیا خاک،زیستی جغرافیای، مناطق جغرافیایی

جغرافیای انسانی :

جغرافیای جمعیت ، زندگی انسان ، سازمان و برنامه ریزی فضایی ، توسعه پایدار ارضی ، کیفیت زندگی جغرافیا ، بهداشت جغرافیا

جغرافیای اقتصادی :

جغرافیا منابع ،جغرافیا صنعت،کشاورزی،جهانگردی،حمل و نقل،تجارت و مناطق آزاد،جغرافیای سیاسی

آموزش و یادگیری جفرافیا :

آموزش و پرورش توسط جغرافیا، روش ها و فنون تدریس جغرافیا،سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)،طراحی به کمک رایانه،نقشه برداری کامپیوتری،همکاری های بین رشته

محیط زیست :

جغرافیا محیط زیست،بوم شناسی،نظارت یکپارچه زیست محیطی،مدیریت زیست محیطی،اقتصاد محیط زیست،حسابداری سبز،توسعه پایدار،سیاست های زیست محیطی و استراتژی

نحوه ی ارسال مقاله به ژورنال IJAREG :

ارسال مقاله از طریق سیستم آنلاین این مجله و یا ارسال مقاله از طریق آدرس الکترونیکی [email protected] صورت می گیرد.


میزان پرداخت هزینه انتشار در مجله IJAREG :

هزینه انتشار آنلاین مقاله به ازای هر مقاله        30$

هزینه انتشار کپی پرینت مقاله                      65 $

هزینه انتشار آنلاین + کپی پرینت                  95 $

برای پرداخت هزینه انتشار مقاله در این ژورنال به گروه تخصصی پاوردیتا مراجعه کنید.

Real Time Analytics