معرفی نشریه HRMARS

 

ثبت سفارش

معرفی نشریه HRMARS


ISSN: NA
WebSite: www.hrmars.com
Impact Factor: NA

انجمن پژوهش علمی مدیریت منابع انسانی Human Resource Management Academic Research Society

نشریه HRMARS ،یک سازمان تحقیقاتی علمی است که مبتنی بر سود و منفعت نمی باشد.هدف این نشریه شناسایی ،بررسی و پرورش سرمایه فکری انسانی در زمینه های آموزش و پرورش و مدیریت کسب و کار ،علوم اجتماعی و علوم انسانی است.

تلاش این نشریه ارتقای علمی محققان و مشارکت ارزشمندشان با ارائه دادن یک پلت فرم الکترونیکی می باشد که در آن می توانند تحقیقات و همکاری های خود را به منظور داشتن خوانندگان بیشتر منتشر کنند.

نشریه HRMARS به دنبال حس رضایتمندی برای ایفای نقش در توسعه مهارت های آموزش ، پژوهش ،رهبری و مدیریت دانش نه تنها در میان اعضای خود بلکه در بین کاربران می باشد.

تکلیفی که نشریه HRMARS به عهده گرفته است ،ایجاد و توسعه دایرکتوری از انتشارات الکترونیکی علمی می باشد که در زمینه آموزش و کسب و کار مدیریت ،علوم اجتماعی و علوم انسانی فعالیت می کند.این نشریه با ارئه یک پلت فرم بین المللی باعث ارتباط و همکاری روشنفکران و دانشمندان و پژوهشگران برای مدیریت موثر دانش شده است.

اهداف نشریه HRMARS :

  • ایجاد آگاهی بیشتر در زمینه علوم مدیریت و اجتماعی
  • ارائه دادن یک پلت فرم به دانشجویان و محققان که در آن به تعامل دانش و علوم بپردازند.
  • فراهم نمودن امکانی که تحقیقات نویسندگان در جهان به رسمیت شناخته شوند.
  • به منظور راحتی و سهولت محققان و دانشمندان در پیدا کردن تیم تحقیقاتی خود نشریه HRMARS نهادهای بین المللی پژوهش ، سازمان ها ، موسسات سرمایه گذاری و دانشگاه ها و سازمان های مالی را در یک پایگاه اطلاعاتی ارائه می دهد.
  • از دیگر اهداف ایت نشریه به اشتراک گذاری دانش در سمینارهای مختلف – کارگاه ها و کنفرانس ها برای توسعه و پیشرفت دانش جامعه است.

فرآیند بررسی در نشریه HRMARS چگونه می باشد؟

تمام مجلات منتشر شده توسط این نشریه مجلاتی هستند که توسط هیئت تحریریه و اعضای واجد شرایط بررسی و کارشناسی شده اند.

اعضای هیئت تحریریه و یا داوران واجد شرایط و ویرایشگران ،نسخه های خطی را بررسی می نمایند و تلاش می شود که نتیجه بازبینی و بررسی نسخه خطی در عرض سه هفته به نویسندگان اعلام شود.

این نشریه در حال تلاش برای انتشار مقاله در فاصله 4 هفته پس از ارسال مقاله توسط نویسنده می باشد.

 

Real Time Analytics