X
 • پرداخت هزینه تعیین وقت سفارت

   

  همانطور که مطلع هستید برای دریافت انواع ویزا کشورهای خارجی مانند آمریکا,کانادا و سایر کشورها میبایست با تعیین وقت و تعیین مکان مصاحبه به یکی از کنسولگری های این کشورها مراجعه نمایید,که بعضی از این کشورها در ایران کنسولگری ندارند و میبایست وقت مصاحبه خود را در یکی از کشورهای همسایه انجام داد.برای گرفتن ویزای هر کشور روال متفاوتی حاکم میباشد ولی تقریبا میبایست یک هزینه ثابتی را جهت تعیین وقت سفارت به صورت آنلاین توسط کردیت کارت پرداخت نمود که میتوانید از خدمات پاوردیتا در این خصوص استفاده نمایید.در زیر لیست کشورهایی که میبایست هزینه تعیین وقت را پرداخت نمایید آمده است که با مطالعه هر یک و آگاهی از روند و مراحل دریافت ویزا و تعیین وقت میتوانید پرداخت مربوطه را انجام دهید.ضمنا علاوه بر لیست زیر امکان پرداخت هزینه تعیین وقت سایر کشورها امکان پذیر میباشد.

   
  ویزای SEVIS بیشتر …

  ویزای GEORGIA بیشتر

  ویزای CANADA بیشتر …

  ویزای آمریکا MRE FEE بیشتر

  ویزای SWEDEN بیشتر …

  Real Time Analytics