2011

شکل گیری هسته پاوردیتا در مرکز رشد دانشگاه زنجان راه اندازی اولین سامانه تامین مدارک علمی دانشگاهی

2012

راه اندازی اولین پرتال خدمات ارزی آکادمیک در سطح کشور به آدرس: www.powerdata.ir
همکاری با بیش از ۲۰ دانشگاه سراسری در سطح کشور

2013
2014

طراحی اولین و تنها سامانه آنلاین دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی

2015

طراحی و راه اندازی قویترین و گسترده ترین کتابخانه دیجیتال آنلاین کشور با بیش از ۸/۲ میلیون جلد کتاب الکترونیک

2016

طراحی جدید و گسترش امکانات سامانه تامین مدرک
طراحی جدید پرتال خدمات ارزی

تیم ما

افتتاح دفتر تحقیق و توسعه در کرج

Real Time Analytics